MẪU LỊCH AH 2017

.
Lịch AH.01 - Bloc Siêu Đại Đặc Biệt
Kích thước: 25 x 35cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 450.000đ

Lịch AH.02 - Bloc Siêu Cực Đại
Kích thước: 38 x 53cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 650.000đ


Lịch AH.03 - Bloc Cực Đại
Kích thước: 29,5 x 41cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 460.000đ

Lịch AH.04 - Bloc Cực Đại
Kích thước: 29,5 x 41cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 460.000đ

Lịch AH.05 - Bloc Siêu Đại 
Kích thước: 25 x 35cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 370.000đ

Lịch AH.06 - Bloc Siêu Đại
Kích thước: 25 x 35cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 370.000đ

Lịch AH.07 - Bloc Siêu Đại 
Kích thước: 20,5 x 29,5cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 255.000đ

Lịch AH.08 - Bloc Siêu Đại 
Kích thước: 20,5 x 29,5cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 255.000đ

Lịch AH.09 - Bloc Siêu Đại 
Kích thước: 20,5 x 29,5cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 255.000đ

Lịch AH.10 - Bloc Siêu Đại
Kích thước: 20,5 x 29,5cm, giấy couche matt 60.2gsm, Áo bloc in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp in Metalize hologam 7 màu & thành phẩm theo công nghệ mới, ép nổi 3D, Túi giấy Duplex in 4 màu, cán màng.

Giá: 255.000đ

Lịch AH.11 - Bloc Đại Đặc Biệt
Kích thước bloc lịch: 16 x 24cm, kích thước bìa lò xo 34,5 x 67,5cm, bìa in Metalize hologam 7 màu thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D.
Thành phẩm, bloc gói bao kiếng, áo bloc in Metalize, ruột bloc in giấy couche Matt 60,2gsm, hộp in offset - carton sóng E, có quai xách

Giá: 200.000đ (Bloc - Bìa lò xo - Nẹp di động - Hộp)
Giá: 103.000đ (Bloc)

Lịch AH.12 & AH.13 - Bloc Đại (mẫu 1 & mẫu 2)
KT: 14,5 x 20,5cm, giấy couche Matt 60,2gms, in máy cuộn, thành phẩm theo dây chuyền khép kín hiện đại, vô bìa bằng keo nhiệt, áo bloc in Metalize, bloc bọc màng co, kèm 2 ốc xoắn không mũ.

Giá: 75.000đ

Lịch AH.14 & AH.15 - Bloc Đại (mẫu 1 & mẫu 2)
KT: 14,5 x 20,5cm, giấy couche Matt 60,2gms, in máy cuộn, thành phẩm theo dây chuyền khép kín hiện đại, vô bìa bằng keo nhiệt, áo bloc in Metalize, bloc bọc màng co, kèm 2 ốc xoắn không mũ.

Giá: 75.000đ

Lịch AH.16 - Bloc Đại Lỡ                                           Lịch AH.17 - Bloc Trung Màu Tài Lộc
KT: 12 x 18cm,                                                        KT: 10,5 x 14,5cm, Thành phẩm bọc màng co
Giấy couche Matt 60,2gms, áo bloc in Metalize, bloc bọc màng co, kèm 2 ốc xoắn không mũ.

Giá: 58.000đ                                                           Giá: 40.000đ

Lịch AH.18 - Bloc Trung Màu                              Lịch AH.19 - Bloc Pelure(Trung Thường) 
KT: 10,5 x 14,5cm,                                                        KT: 10,5 x 14,5cm,
Thành phẩm bọc màng co, Giấy couche Matt 60,2gms, áo bloc in Metalize, bloc bọc màng co, kèm 2 ốc xoắn không mũ.

Giá: 40.000đ                                                           Giá: 28.000đ


Lịch AH.20 - 52 Tuần
KT lịch: 31 x 41cm, Giấy couche Matt 100gsm, Bìa treo in Metalize, thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp và thành phẩm theo kỹ thuật, công nghệ mới, túi giấy Duplex in 4 màu.

Giá: 240.000đ

Lịch AH.21 - 52 Tuần
KT lịch: 31 x 41cm, Giấy couche Matt 100gsm, Bìa treo in Metalize, thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp và thành phẩm theo kỹ thuật, công nghệ mới, túi giấy Duplex in 4 màu.

Giá: 240.000đ

Lịch AH.22 - 52 Tuần
KT lịch: 31 x 41cm, Giấy couche Matt 100gsm, Bìa treo in Metalize, thực hiện theo công nghệ mới, ép nổi 3D, hộp và thành phẩm theo kỹ thuật, công nghệ mới, túi giấy Duplex in 4 màu.

Giá: 240.000đ

BÌA TREO LỊCH BLOC
Lịch AH.23, AH.24, AH.25, AH.26
KT: 34 x 60cm, in Metalize - offset, công nghệ thành phẩm hiện đại ép nổi 3D
Gắn được các bloc lịch:
16 x 24cm, 14,5 x 20,5cm, 12 x 18cm.

Lịch AH.27, AH.28, AH.29, AH.30
KT: 34 x 60cm, in Metalize - offset, công nghệ thành phẩm hiện đại ép nổi 3D
Gắn được các bloc lịch: 16 x 24cm, 14,5 x 20,5cm, 12 x 18cm.

BÌA LÒ XO GIỮA
Lịch AH.31, AH.32
KT: 34,5 x 67,5cm, In Metalize hologam 7 màu,
Gắn được các loại lịch bloc 16 x 24cm, 14,5 x 20,5cm, 12 x 18cm.

Lịch AH.33, AH.34, AH35, AH36, AH37, AH.38
Lịch lò xo giữa gắn bộ số, KT: 35 x 37cm, In Metalize, ép vân, bế nổi 3D, bìa Duplex, đl: 1200gsm, lịch in giấy C.Matt 100gsm

Lịch AH.39, AH.40, AH41
Lịch lò xo giữa gắn bộ số, KT: 35 x 37cm, In Metalize, ép vân, bế nổi 3D, bìa Duplex, đl: 1200gsm, lịch in giấy C.Matt 100gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ
Lịch lò xo 7 tờ AH.42
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.43
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm


Lịch lò xo 7 tờ AH.44
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.45
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.46
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.47
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.48
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.49
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.50
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.51
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.52
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.53
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.54
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.55
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.56
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.57
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.58
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.59
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.60
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.61
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.62
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.63
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.64
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.65
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.66
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.67
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.68
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.69
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.70
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.71
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.72
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.73
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.74
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.75
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.76
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.77
KT: 36 x 70cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.78
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

Lịch lò xo 7 tờ AH.79
KT: 40 x 60cm, giấy Couche 200gsm

LỊCH ĐỂ BÀN
Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.80
12 tháng - 52 tuần, KT: 27 x 14cm, giấy Couche 230gsm (phần 12 tháng), giấy C.100gsm (52 tuần)

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.81
12 tháng - 52 tuần, KT: 27 x 14cm, giấy Couche 230gsm (phần 12 tháng), giấy C.100gsm (52 tuần)

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.82
12 tháng - 52 tuần, KT: 27 x 14cm, giấy Couche 230gsm (phần 12 tháng), giấy C.100gsm (52 tuần)

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.83
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.83A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.83B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.84
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.84A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.84B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.85
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.85A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.85B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.86
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.86A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.86B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.87
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.87A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.87B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.88
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.88A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.88B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.89
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.89A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.89B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.90
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.90A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.90B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.91
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.91A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.91B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.92
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.92A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.92B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.93
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.93A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.93B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.94
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.94A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.94B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.95
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.95A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.95B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.96
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.96A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.96B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt AH.97
Lịch bàn 14 tờ - 28 mặt, (AH.97A), giấy Couche 230gsm, lịch bàn 12 tháng - 52 tuần (AH.97B) giấy Couche Matt 70gsm (phần 52 tuần).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000