MẪU LỊCH BÔNG SEN (BS) 2017

.
Xem lịch Bông Sen 2019 tại đây ➤MẪU LỊCH BÔNG SEN 2019
LỊCH BLOC 01 - SIÊU CỰC ĐẠI - HỢP GIA ĐẠI CÁT
Kích thước: 30 x 40 cm, Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu, ruột giấy couche matt 80gsm.

Giá: 450.000đ

LỊCH BLOC 02 - CỰC ĐẠI - THƯ PHÁP SEN
Kích thước: 25 x 35 cm, Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu, ruột giấy couche matt 80gsm.

Giá: 350.000đ

LỊCH BLOC 03 - SIÊU ĐẠI - PHONG CẢNH VIỆT NAM
Kích thước: 20 x 30 cm, Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu, ruột giấy couche matt 80gsm.

Giá: 260.000đ

LỊCH BLOC 04 - BLOCK ĐẠI - AN TÀI LỘC
Kích thước: 20 x 30 cm, Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, túi nilon cao cấp in 4 màu, ruột giấy couche matt 80gsm.

Giá: 200.000đ

LỊCH 52 TUẦN 01 - ĐẠI CÁT KIM KÊ
Lịch lò xo 53 tờ, kích thước 30 x 40cm, bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, ruột giấy couche matt 80gsm.

LỊCH 52 TUẦN 02 - SEN ART
Lịch lò xo 53 tờ, kích thước 30 x 40cm, bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, ruột giấy couche matt 80gsm.

LỊCH 52 TUẦN 03 - HỢP GIA ĐẠI CÁT
Lịch lò xo 53 tờ, kích thước 30 x 40cm, bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, ruột giấy couche matt 80gsm.

LỊCH 12 THÁNG 01 - CÚC KÊ PHÚ QUÝ
Lịch lò xo 13 tờ, kích thước 37 x 34cm, bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, ruột giấy couche matt 120gsm.

LỊCH 12 THÁNG 02 - KHAI LỘC ĐÓN XUÂN
Lịch lò xo 13 tờ, kích thước 37 x 34cm, bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, bìa lót lưng carton 3ml, áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, ruột giấy couche matt 120gsm.

LỊCH LÒ XO 7 TỜ
LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 01 - KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 02 - ĐẠI CÁT KIM KÊ
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 03 - ÂM SẮC VIỆT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 04 - DI SẢN HÀ NỘI
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 05 - HÀ NỘI - HUẾ - SÀI GÒN
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 06 - DUYÊN DÁNG VIỆT NAM
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 07 - TRANG PHỤC VIỆT
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 08 - THIỀN
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 09 - ART LIFE
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 10 - XUÂN AN KHANG
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 11 - CÚC KÊ PHÚ QUÝ
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 12 - THƯ PHÁP TÀI LỘC
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 13 - TẾT VIỆT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 14 - CON ĐƯỜNG DI SẢN
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 15 - THỦY MẶC
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 16 - CHUÔNG GIÓ - ÂM THANH THỊNH VƯỢNG
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 17 - CHO CUỘC SOOSNGS TƯƠI ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 18 - ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 19 - TÌNH YÊU CUỘC SỐNG
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 20 - DANCING FLOWERS
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 21 - NGHỆ THUẬT SỐNG
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 22 - ART COLORS
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 23 - XE ĐẠP HOA
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 24 - KIMONO
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 25 - THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 26 - SẮC MÀU HỘI NHẬP
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 27 - VIETNAM LANDSCAPES
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 28 - VẺ ĐẸP VIỆT NAM
Kích thước: 35 x 70cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 29 - CHARMING VIETNAM
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 30 - ẤN TƯỢNG VIỆT NAM
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 31 - VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 32 - SẮC MÀU VIỆT NAM
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 33 - HÀNH TRÌNH LỄ HỘI VIỆT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 34 - VIETNAM OIL PAINTING
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 35 - OIL PAINTING
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 36 - SẮC XUÂN
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 37 - BỐN MÙA LỘC BIẾC
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 38 - TINH HOA
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 39 - NGHỆ THUẬT SẮP ĐẶT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 40 - PHONG THỦY
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 41 - BONSAI ĐẠI CÁT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 42 - BONSAI LỘC
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 43 - LỘC PHÁT
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 44 - BIỆT THỰ
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH LÒ XO 7 TỜ BS 45 - BIỆT THỰ Ô TÔ
Kích thước: 40 x 60cm, in giấy couche 200gsm

LỊCH 5 TỜ

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 46 - Thư pháp
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 47 - Lộc xuân
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 48 - Thác nước
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm


Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 49 - Cảnh đẹp Việt Nam
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 50 - Bonsai
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS 51 - Biệt Thự
Kích thước: 45 x 70cm, in giấy couche 105gsm
LỊCH 1 TỜ 
Lịch nẹp thiếc 1 tờ, kích thước 45 x 70cm, in giấy couche matt 100gsm


LỊCH ĐỂ BÀN
Lịch bàn BS52 - 12 con giáp                                            Lịch bàn BS53 - Đại Cát Đại Lợi
Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 14 cm,                                   Lịch 52 tuần, kích thước 24,5 x 12 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 150gsm.

Lịch bàn BS54 - Xe đạp hoa                                            Lịch bàn BS55 - Sắc xuân
Lịch 13 tờ, kích thước 24,5 x 14 cm,                                Lịch 52 tuần, kích thước 24,5 x 12 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 150gsm.

Lịch bàn BS56 - Danh ngôn                                            Lịch bàn BS57 - Thông điệp
Lịch 13 tờ, kích thước 15 x 20 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 15 x 20 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS58 - Phong cảnh nghệ thuật                        Lịch bàn BS59 - Việt Nam tươi đẹp
Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS60 - Sắc màu hội nhập                                 Lịch bàn BS61 - Cảnh đẹp ba miền
Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS62 - Thủy Mặc                                             Lịch bàn BS63 - Lịch sử tiền tệ Việt Nam
Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 22 x 18 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS64 - Đại cát kim kê                                      Lịch bàn BS65 - Still Life
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS66 - Art Life                                       Lịch bàn BS67 - Oil Painting
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS68 - Sống đẹp                                          Lịch bàn BS69 - Thuận buồn xuôi gió
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 513 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS70 - Chuông gió - 
Âm thanh của thịnh vượng                                            Lịch bàn BS71 - Lan tỏa giá trị
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS72 - Góc nhìn Việt Nam                              Lịch bàn BS73 - Việt Nam tươi đẹp
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

Lịch bàn BS74 - Bốn mùa lộc biếc                                  Lịch bàn BS75 - Bonsai
Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm,                                   Lịch 13 tờ, kích thước 20 x 21 cm, 
giấy couche matt 250gsm.                                                giấy couche matt 250gsm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000

Call / Zalo: 086 909 2785