MẪU LỊCH BÀN HN 2017

.
LỊCH ĐỂ BÀN HN 2017
Lịch để bàn 
HN 103 & 103 B - HỢP TÁC THÀNH CÔNG     
HN 104 &104B - CHI ÂN THÀNH CÔNG
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch B ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm                  


Lịch để bàn 
HN 105 & 105 B - GIỮ TÍN ĐỂ THÀNH CÔNG     
HN 106 &106B - TỎA SÁNG NIỀM TIN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm   

Lịch để bàn 
HN 107 & 107 B - SONG HÀNH & THÀNH CÔNG     
HN 108 &108 B - CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm   

Lịch để bàn 
HN 109 & 109 B - CHUNG SỨC THÀNH CÔNG     
HN 110 &110 B - KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm   

Lịch để bàn 
HN 111 & 111 B - PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG     
HN 112 &112 B - 365 NGÀY MAY MẮN THỊNH VƯỢNG
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm   

Lịch để bàn 
HN 113 & 113 B - ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI    
HN 114 &114 B - KHOẢNH KHẮC DIỆU KỲ
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 115 & 115 B - BỐN MÙA THỊNH VƯỢNG     
HN 116 &116 B - VIỆT NAM DI SẢN THẾ GIỚI
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  

Lịch để bàn 
HN 117 & 117 B - ĐẤT NƯỚC BỐN MÙA HOA  
HN 118 &118 B - KHOẢNH KHẮC ĐỜI THƯỜNG
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  

Lịch để bàn 
HN 119 & 119 B - VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 
HN 120 &120 B - SẮC MÙA QUÊ HƯƠNG
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 121 & 121 B - KÝ ỨC TUỔI THƠ
HN 122 &122 B - ASEAN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  

Lịch để bàn 
HN 123 & 123 B - NEW WONDER OF NATURE
HN 124 &124 B - KỲ QUAN THẾ GIỚI
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  

Lịch để bàn 
HN 125 & 125 B - JAPANESE GARDEN
HN 126  &126 B - JAPANESE LANDSCAPE
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 127 & 127 B - BIỆT THỰ & XE HƠI
HN 128 &128 B - KIẾN TRÚC XANH
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 129 & 129 B - KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
HN 130 &130 B - VIETNAM BRIDGES
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 131 & 131 B - BEAUTIFUL RESORT
HN 132 &132 B - NỘI THẤT PHONG THỦY
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 133 & 133 B - SẮC HOA
HN 134 &134 B - SẮC MÀU THIÊN NHIÊN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 135 & 135 B - THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
HN 136 &136 B - BON SAI
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 137 & 137 B - TRÁI CÂY
HN 138 &138 B - CON ĐƯỜNG ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 139 & 139 B - LỘC PHÁT
HN 140 &140 B - LỘC BIẾC
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 141 & 141 B - VIỆT NAM BỐN MÙA HOA
HN 142 &142 B - VƯƠN LÊN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 143 & 143 B - SEN VIỆT
HN 144 &144 B - HƯƠNG ĐỒNG NỘI
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 145 & 145 B - HOA LAN
HN 146 &146 B - BEAUTIFUL FLOWER
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 147 & 147 B - IKEBANA
HN 148 &148 B - GỐM VIỆT
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 149 & 149 B - STILL LIFE
HN 150 &150 B - ĐÁ & THƯ PHÁP
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 151 & 151 B - THUẬN
HN 152 &152 B - DU THUYỀN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 153 & 153 B - CỘI NGUỒN
HN 154 &154 B - BABY CUTE
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 155 & 155 B - THÚ CƯNG
HN 156 &156 B - BIKINI & CAR
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 157 & 157 B - 12 CON GIÁP
HN 158 &158 B - KIM KÊ ĐẠI CÁT
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 159 & 159 B - TRANH DÂN GIAN ĐÔNG HỒ
HN 160 &160 B - KIM KÊ ĐẠI CÁT
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 161 & 161 B - TRANH GÀ
HN 162 &162 B - TRANH THỦY MẶC
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 163 & 163 B - QUÊ HƯƠNG TRÊN LỤA
HN 164 &164 B - ART PAINTING
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 165 & 165 B - VIETNAM IN THE OLD DAYS
HN 166 &166 B - DÁNG NGỌC
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  


Lịch để bàn 
HN 167 & 167 B - DÁNG VIỆT
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24 x 18cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy C.Matt 60.2gsm  

Lịch để bàn 52 tuần đế nhựa NSV 28                 Lịch 52 tuần đế nhựa NSV 29
Kích thước 25 x 14 cm, in 2 màu                      Kích thước 28.5 x 13.5 cm, in 2 màu


Lịch để bàn 
NSV 35 - HOA LAN, 35 B HOA LAN LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
NSV 36 - CẢNH VIỆT NAM, NSV 36 B CẢNH VIỆT NAM LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24.5 x 14cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy Fort 80gsm  


Lịch để bàn 
NSV 37 - BON SAI, 37 B BON SAI LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
NSV 38 - Ý NGHĨA CUỘC SỐNG, NSV 38 B Ý NGHĨA CUỘC SỐNG LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24.5 x 14cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy Fort 80gsm  

Lịch để bàn 
NSV 39 - VƯỜN NHẬT, 39 B VƯỜN NHẬT LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
NSV 40 - LỘC XUÂN, NSV 40 B LỘC XUÂN LB 4 MIẾNG - 52 TUẦN
Lịch bàn 13 tờ - 13 ảnh, KT 24.5 x 14cm, giấy couche 230gsm, mẫu lịch ruột 52 tuần, giấy Fort 80gsm  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000