MẪU LỊCH TẾT MT 2017

.
LỊCH TREO TƯỜNG BLOC

LỊCH BLOC SIÊU ĐẠI: MT 01 - PHONG THỦY
Kích thước: 20 x 30cm, giấy couche matt 60.2gsm, áo bloc in Metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, hộp âm dương in Metaize, ép vân, kèm túi vải không dệt.

Giá: 250.000đ

LỊCH BLOC CỰC ĐẠI: MT 02 - TRÀ HOA
Kích thước: 25 x 35cm, giấy couche matt 60.2gsm, áo bloc in Metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, hộp âm dương in Metaize, ép vân, kèm túi vải không dệt.

Giá: 350.000đ


LỊCH BLOC SIÊU CỰC ĐẠI: MT 03 - PHONG THỦY
Kích thước: 30 x 41cm, giấy couche matt , số nổi 4D, áo bloc in Metalize 6 mầu, ép vân, hộp và khánh in Metalize, bế nổi, ép vân, hiệu ứng 3D, kèm túi vải không dệt.

Giá: 450.000đ

LỊCH BLOC ĐẠI: MT 04 - HOA ĐẸP
Kích thước: 14,5 x 20,5cm, giấy couche matt 60.2gsm, bắt vít

Giá: 75.000đ

LỊCH BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT: MT 05 - PHONG THỦY
Kích thước: 16 x 24cm, giấy couche matt, số nổi 4D, hộp và khánh in Metalize, bế nổi, ép vân, hiệu ứng 3D, áo bloc in Metazie 6 màu, ép vân, kèm túi vải không dệt.

Giá: 200.000đ

LỊCH 53 TUẦN: MT 06 - CẢNH ĐẸP VIỆT NAM
Kích thước: 31 x 41cm, giấy couche matt 115gsm, áo bloc in Metalize,, khánh treo in metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, kèm túi vải không dệt.

LỊCH 53 TUẦN: MT 07 - PHONG THỦY
Kích thước: 31 x 41cm, giấy couche matt 115gsm, áo bloc in Metalize,, khánh treo in metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, kèm túi vải không dệt.

LỊCH 53 TUẦN: MT 08 - BONSAI - PHONG THỦY
Kích thước: 30 x 41cm, giấy couche matt 115gsm, áo bloc in Metalize,, khánh treo in metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, kèm túi vải không dệt.

LỊCH 53 TUẦN: MT 09 - CẮM HOA
Kích thước: 30 x 41cm, giấy couche matt 115gsm, áo bloc in Metalize,, khánh treo in metalize, công nghệ mới ép nổi 3D, kèm túi vải không dệt.

LỊCH TREO TƯỜNG LÒ XO 7 TỜ

Lịch lò xo 7 tờ MT 10 - QUÊ HƯƠNG 3 MIỀN
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 11 - MỘT THOÁNG VIỆT NAM
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 12 - NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 13 - VIỆT NAM NGÀY NAY
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 14 - CẢNH ĐẸP VIỆT NAM
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 15 - HOA HỒNG ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 16 - HOA LAN ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 17 - ART FLOWERT
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 18 - TRÀ ĐẠO
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 19 - PHÚC TÀI PHÚC LỘC
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 20 - PHONG THỦY
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 21 - PHONG THỦY - HOA
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 22 - TRÁI CÂY BỐN MÙA
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 23 - MAI SUNG PHÁT TÀI
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 24 - BONSAI TỨ QUÝ
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 25 - BONSAI - PHONG THỦY
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 26 - PHÚC LỘC THỌ
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ M27 - TRANH LỤA QUÊ HƯƠNG
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 28 - TRANH THỦY MẶC GÀ
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 29 - BIỆT THỰ & XE
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 30 - BIỆT THỰ & XE 2
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 31 - THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 32 - CỘI NGUỒN
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 33 - VƯỜN HOA ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 34 - KIẾN TRÚC HOA
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 35 - THÀNH PHỐ ĐẸP
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 36 - KIẾN TRÚC THẾ GIỚI
Kích thước: 40 x 60cm

Lịch lò xo 7 tờ MT 37 - KIẾN TRÚC THẾ GIỚI 2
Kích thước: 40 x 60cm

LỊCH TREO TƯỜNG NẸP THIẾC 5 TỜ

Lịch nẹp thiếc tờ MT 38 - MỘT THOÁNG VIỆT NAM
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 39 - QUÊ HƯƠNG 3 MIỀN
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 40 - VIỆT NAM NGÀY NAY
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 41 - CẢNH ĐẸP VIỆT NAM
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 42 - MAI SUNG PHÁT TÀI
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 43 - BONSAI TỨ QUÝ
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 44 - BONSAI - PHONG THỦY
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 45 - TRÀ ĐẠO
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 46 - PHÚC LỘC THỌ
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 47 - BIỆT THỰ & XE
Kích thước: 45 x 70cm

Lịch nẹp thiếc tờ MT 48 - BIỆT THỰ & XE 2
Kích thước: 45 x 70cm

LỊCH ĐỂ BÀN

Chủ đề: HOA HỒNG ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 49, Lịch bàn M: MT 50

Chủ đề: HOA LAN ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 51, Lịch bàn M: MT 52

Chủ đề: SẮC HOA
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 53, Lịch bàn M: MT 54

Chủ đề: VƯỜN HOA ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 55, Lịch bàn M: MT 56

Chủ đề: BONSAI TỨ QUÝ
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 57, Lịch bàn M: MT 58

Chủ đề: PHONG THỦY
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 59, Lịch bàn M: MT 60

Chủ đề: HOA TRÁI MÙA XUÂN
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 61, Lịch bàn M: MT 62

Chủ đề: LỄ HỘI HOA
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 63, Lịch bàn M: MT 64

Chủ đề: TRANH LỤA QUÊ HƯƠNG
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 65, Lịch bàn M: MT 66

Chủ đề: QUÊ HƯƠNG 3 MIỀN
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 67, Lịch bàn M: MT 68

Chủ đề: MỘT THOÁNG VIỆT NAM
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 69, Lịch bàn M: MT 70

Chủ đề: VIỆT NAM ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 71, Lịch bàn M: MT 72

Chủ đề: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 73, Lịch bàn M: MT 74

Chủ đề: THÀNH PHỐ ĐẸP
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 75, Lịch bàn M: MT 76

Chủ đề: KIẾN TRÚC THẾ GIỚI
Lịch bàn 13 tờ, kích thước: 24 x 16cm
Lịch bàn A: MT 77, Lịch bàn M: MT 78

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000