MẪU LỊCH TẾT HT 2017

.
LỊCH BLOC HT 2017
Lịch bloc HT 1 - BLOC SIÊU CỰC ĐẠI
Chủ đề: Quê Hương
Đầu treo ĐINH DẬU THỊNH VƯỢNG
Kích thước: 38 x 53 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 4mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi giấy Duplex in offset 4 màu.

Giá: 650.000đ
Lịch bloc HT 2 - BLOC SIÊU CỰC ĐẠI ĐẶC BIỆT
Chủ đề: Quê Hương
Đầu treo ĐINH DẬU PHÁT TÀI
Kích thước: 38 x 53 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 4mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi giấy Duplex in offset 4 màu.

Giá: 650.000đ

Lịch bloc HT 3 - BLOC SIÊU CỰC ĐẠI 
Chủ đề: Hương sắc Việt Nam
Đầu treo NIÊN NIEN HỮU DƯ
Kích thước: 29 x 41 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 4mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi giấy Duplex in offset 4 màu.

Giá: 450.000đ

Lịch bloc HT 4 - BLOC SIÊU CỰC ĐẠI 
Chủ đề: Hương sắc Việt Nam
Đầu treo ĐINH DẬU PHÁT LỘC
Kích thước: 29 x 41 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 4mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi giấy Duplex in offset 4 màu.

Giá: 450.000đ

Lịch bloc HT 5 - BLOC SIÊU CỰC ĐẠI
Chủ đề: Hương sắc Việt Nam
Đầu treo ĐINH DẬU HỒNG PHÚC
Kích thước: 29 x 41 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 4mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi giấy Duplex in offset 4 màu.

Giá: 450.000đ

Lịch bloc HT 6 - BLOC CỰC ĐẠI 
Chủ đề: Chiêu Tài Tấn Bảo
Đầu treo ĐINH DẬU PHÚ QUÝ
Kích thước: 25 x 35 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 350.000đ

Lịch bloc HT 7 - BLOC CỰC ĐẠI 
Chủ đề: Chiêu Tài Tấn Bảo
Đầu treo ĐINH DẬU CÁT TƯỜNG
Kích thước: 25 x 35 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 350.000đ

Lịch bloc HT 8 - BLOC SIÊU ĐẠI
Chủ đề: Hồng Phúc Cát Tường
Đầu treo ĐINH DẬU KIM PHÚC
Kích thước: 20 x 28 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 250.000đ

Lịch bloc HT 9 - BLOC SIÊU ĐẠI
Chủ đề: Hồng Phúc Cát Tường
Đầu treo PHÚ QUÝ SONG NGƯ
Kích thước: 20 x 28 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 250.000đ

Lịch bloc HT 10 - BLOC SIÊU ĐẠI
Chủ đề: Hồng Phúc Cát Tường
Đầu treo KIM KÊ PHÁT TÀI
Kích thước: 20 x 28 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 250.000đ

Lịch bloc HT 11 - BLOC ĐẠI LỚN ĐẶC BIỆT
Chủ đề: Bonsai Trà Đạo
Đầu treo ĐINH DẬU CÁT TƯỜNG
Kích thước: 16 x 24 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 200.000đ

Lịch bloc HT 12 - BLOC ĐẠI LỚN ĐẶC BIỆT
Chủ đề: Bonsai Trà Đạo
Đầu treo ĐINH DẬU PHÁT TÀI
Kích thước: 16 x 24 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 200.000đ

Lịch bloc HT 14 - BLOC ĐẠI LỚN ĐẶC BIỆT
Chủ đề: Bonsai Trà Đạo (Màng co)
Kích thước: 16 x 24 cm, ruột bloc giấy couche Matt 70gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, bọc màng co, khoan lỗ, có kèm nẹp thiếc& 2 bộ ốc vít âm dương.

Giá: 98.000đ

Lịch bloc HT 15 - BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT
Đầu treo KIM KÊ CÁT TƯỜNG
Kích thước: 14,5 x 20,5 cm, ruột bloc giấy couche Matt 65gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 2.5mm.
Hộp lịch âm dương, điểm kim cao cấp 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi nylon quai đỏ trắng trong, nhựa HD.

Giá: 160.000đ

Lịch bloc HT 16 - Giá: 200.000đ, HT 17 - Giá: 40.000đ, HT 18 - Giá: 21.000đ

Lịch bloc HT 19 - LỊCH TREO TƯỜNG 52 TUẦN
Chủ đề: Phong thủy
Kích thước: 31,5 x 42 cm, ruột bloc giấy couche 150gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, điểm kim cao cấp 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi Duplex, in offset 4 màu.

Giá: 250.000đ

Lịch bloc HT 20 - LỊCH TREO TƯỜNG 52 TUẦN
Chủ đề: Phong cảnh
Kích thước: 31,5 x 42 cm, ruột bloc giấy couche 150gsm, có cấn răng cưa, áo bloc in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân bế nổi 3D, Đầu treo yếm lót in Metalize 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, bồi ván MDF 3mm.
Hộp lịch âm dương, điểm kim cao cấp 7 màu ghép màng chiếu, ép vân, bế nổi 3D, kèm túi Duplex, in offset 4 màu.

Giá: 250.000đ


LỊCH TREO TƯỜNG LÒ XO 7 TỜ, LỊCH NẸP THIẾC 7 TỜ

Chủ đề: Việt Nam Thơ Mộng
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 21 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 22: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Phong cảnh Việt Nam
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 23 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 24: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Cảnh sắc tươi đẹp
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 25 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 26: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Hương sắc Việt Nam
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 27 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 28: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Những thành phố đẹp
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 29 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 30: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Thế giới tươi đẹp
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 31 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 32: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Kiến trúc thế giới
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 33 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 34: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Villa & Car
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 35 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 36: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Hoa lan
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 37 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 38: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Hoa sen
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 39 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 40: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Hoa nghệ thuật
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 41 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 42: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Bonsai tứ quý
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 43 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 44: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Bonsai cát tường
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 45 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 46: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Phong Thủy
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 47 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 48: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Sắc nước
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 49 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 50: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Trái cây
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 51 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 52: Giấy Couche 100gsm

Chủ đề: Tranh chú Tiểu
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 53 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 54: Giấy Couche 100gsm

Chủ đề: Tuổi hồn nhiên
Kích thước: 35 x 70cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 55 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 56: Giấy Couche 100gsm

Chủ đề: Chú Tiểu dễ thương
Kích thước: 35 x 70cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 57 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 58: Giấy Couche 100gsm


Chủ đề: Đinh Dậu Phú Quý
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 59 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 60: Giấy Couche 100gsm

Chủ đề: Duyên Dáng Việt Nam
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 61 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 62: Giấy Couche 100gsm

Chủ đề: Dáng Ngọc
Kích thước: 41 x 63cm
Lịch lò xo 7 tờ HT 63 : Giấy Couche 200gsm
Lịch nẹp thiếc HT 64: Giấy Couche 100gsm

LỊCH TREO TƯỜNG 5 TỜ
Kích thước: 45 x 70cm, Giấy Couche 100gsm
Lịch nẹp thiếc 5 tờ HT 67 - Chúc Tụng Danh Chúa
Lịch nẹp thiếc 5 tờ HT 68 - Điều Răn Mới

Kích thước: 45 x 70cm, Giấy Couche 100gsm
Lịch nẹp thiếc 5 tờ HT 69 - Bé Yêu
Lịch nẹp thiếc 5 tờ HT 70 - Phúc Lộc Thọ

LỊCH ĐỂ BÀN
Chủ đề: Việt Nam Thơ Mộng
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 71 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 72 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Quê hương 3 miền
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 73 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 74 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Nét đẹp đường phố
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 75 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 76 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Những thành phố đẹp
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 77 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 78 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Bonsai tứ quý
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 79 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 80 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Hoa Lan
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 81 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 82 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Sắc nước
Kích thước: 24 x 16cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 83 : Giấy Bristol 230gsm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ + 52 tuần  HT 84 : Giấy Giấy Bristol 230gsm

Chủ đề: Thế giới tươi đẹp
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 85 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Cảnh sắc tươi đẹp
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 86 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Phong cảnh Việt Nam
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 87 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Chốn bình an
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 88 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Con người
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 89 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Sắc màu
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 90 : Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Dáng Việt
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 91: Giấy Bristol 230gsm


Chủ đề: Gà Thủy Mạc
Kích thước: 18 x 21cm
Lịch đê bàn lò xo 13 tờ HT 92: Giấy Bristol 230gsm


LỊCH LÒ XO GIỮA

Kích thước: 37 x 48cm, Công nghệ Metalize, ghép màng chiếu 7 màu, ép vân, chạm cát, bế nổi 3D, bìa duplex định lượng 1600gsm
Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 93 & HT 94 - Chủ đề: Phúc lộc thọ
Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 95 & HT 96 - Chủ đề: Phúc lộc thọ toàn

Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 97 & HT 98 - Chủ đề: Thuận buồm xuôi gió
Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 99 & HT 100 - Chủ đề: Hồng phúc đại cát

Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 101 & HT 102 - Chủ đề: Mai vàng tứ quý
Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 103 & HT 104 - Chủ đề: Tài lộc như ý

Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 105 & HT 106 - Chủ đề: Đinh Dậu Cát Tường
Lịch lò xo giữa 13 tờ hoặc treo bloc HT 107 & HT 108 - Chủ đề: Đinh Dậu Phú Quý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000