MẪU LỊCH BÔNG SEN (BS) 2018

.
LỊCH BLOC BS01 - LỊCH BLOCK ĐẶC BIỆT TẾT VIỆT
Kích thước: 22 x 40 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Duplex cao cấp in 4 màu.

Giá: 400.000đ

LỊCH BLOC BS02 - LỊCH BLOCK CỰC ĐẠI - ẨM THỰC VIỆT
Kích thước: 25 x 35 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Nilon cao cấp in 4 màu.
Giá: 360.000đ

LỊCH BLOC BS03 - LỊCH BLOCK SIÊU ĐẠI - AN LẠC MỖI NGÀY
Kích thước: 20 x 30 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Nilon cao cấp in 4 màu.
Giá: 270.000đ

LỊCH BLOC BS04 - LỊCH BLOCK SIÊU ĐẠI - ĐÔNG HỒ
Kích thước: 20 x 30 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Nilon cao cấp in 4 màu.
Giá: 270.000đ

LỊCH BLOC SV05 - LỊCH BLOCK CỰC ĐẠI - VIỆT NAM XƯA
Kích thước: 25 x 35 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Duplex cao cấp in 4 màu.
Giá: 360.000đ

LỊCH BLOC SV06 - LỊCH BLOCK - THƯ PHÁP
Kích thước: 20 x 35 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Duplex cao cấp in 4 màu.
Giá: 360.000đ

LỊCH BLOC SV07 - LỊCH BLOCK SIÊU ĐẠI - TRÀ ĐẠO
Kích thước: 20 x 30 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Duplex cao cấp in 4 màu.
Giá: 270.000đ

LỊCH BLOC SV08 - LỊCH BLOCK ĐẠI - TRÀ ĐẠO
Kích thước: 14.5 x 20 (cm), Giấy couche Matt 64gsm, Nẹp nam châm, ốc đầu tròn, hộp, áo Block, bìa treo in Metalize theo công nghệ mới, ép vân, thúc nổi 3D, Túi Duplex cao cấp in 4 màu.
Giá: 135.000đ

LỊCH LÒ XO 13 TỜ 12 THÁNG BS01 - Vạn sự như ý
Kích thước 37 x 34 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 120gsm.

LỊCH LÒ XO 13 TỜ 12 THÁNG BS02 - Bốn mùa lộc biếc
Kích thước 37 x 34 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 120gsm.
LỊCH LÒ XO 53 TỜ 52 TUẦN BS01 - VĂN HÓA VIỆT
Kích thước 30 x 40 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 100gsm.
LỊCH LÒ XO 53 TỜ 52 TUẦN BS02 - TRÀ HOA
Kích thước 30 x 40 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 100gsm.
LỊCH LÒ XO 53 TỜ 52 TUẦN BS03 - CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP
Kích thước 30 x 40 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 100gsm.
LỊCH LÒ XO 53 TỜ 52 TUẦN BS04 -VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP
Kích thước 30 x 40 (cm), Bìa treo in Metalize, ép vân, thúc nổi 3D, Bìa lót lưng carton 3ml, Áo in Metalize, ép nhũ, cát sần, Ruột giấy couche Matt 100gsm.

ĐẾ LỊCH BÀN ĐẶC BIỆT
Lịch lò xo 7 tờ BS01 - Thanh Xuân
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm


Lịch lò xo 7 tờ BS02 - Vietnamese Folk Art
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS03 - Tranh Tố Nữ Việt Nam
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm


Lịch lò xo 7 tờ BS04 - Ẩm thực Việt
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS05 - Văn hóa Việt
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS06 - Biểu tượng Việt qua nghệ thuật xếp giấy
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS07 - Ấn tượng Việt Nam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS08 - Sắc màu dân tộc
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm


Lịch lò xo 7 tờ BS09 - Tranh dân gian Việt Nam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS10 - Hà Nội phố
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS11 - Trò chơi dân gian Việt Nam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS12 - Linh thú Đất Việt
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS13 - Thiền
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS14 - Thư Pháp
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS15 - Thư Pháp hoa
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS16- Thư Pháp trà hoa
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS17 - Bốn mùa hoa
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS18 - Art Flowers
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS19 - Tinh hoa Việt Nam
KT: 35 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS20 - Tài Lộc
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS21 - Bứt phá cho thành công mới
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm


Lịch lò xo 7 tờ BS22 - Bứt phá thành công
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS23 - Lan tỏa giá trị
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS24 - Bay cao vươn xa
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS25 - Chân trời mới
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS26 - An yên
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS27 - Việt Nam thịnh vượng
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS28 - Khoảnh khắc Việt Nam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS29 - Vẻ đẹp Việt Nam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS30 - Hà Nội khúc giao mùa
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS31 - Romance Vietnam
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS32 - Thế giới tươi đẹp
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS33 - Hoa ấn tượng
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS34 - Tĩnh vật hoa
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS35 - Bốn mùa Lộc biếc
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS36 - Hoa thiên nhiên
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS37 - Bonsai song hành
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS38 - Bonsai phong thủy
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS39 - Biệt thự Bonsai
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch lò xo 7 tờ BS40 - Biệt thự Nội thất
KT: 40 x 60 (cm)
Giấy Couche Matt 180gsm

Lịch nẹp thiếc 5 tờ BS41 - Bonsai song hành
KT: 45 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 105gsm

Lịch nẹp thiếc 1 tờ | KT: 45 x 70 (cm)
Giấy Couche Matt 105gsm

1 nhận xét:

  1. Mình làm dịch vụ in ấn tại Hải Phòng.
    Mình muốn xin bảng báo giá csc loại lịch BS2018.

    Trả lờiXóa

Xin bạn hãy góp ý

 
Cong ty in quang cao tai ha noi
Hathanhprinting
16/354 TranCung
Hanoi, Vietnam 100000